[1] Met de oprichting van de VOC werd onder meer beoogd de voortdurende machtsstrijd tussen concurrerende handelsondernemingen uit de Republiek te voorkomen. [2] Ze werden geproduceerd door provinciale munthuizen in Nederland, waaronder die van Holland, Utrecht, Zeeland, Gelderland en Overijssel. Dit is een doorverwijspagina, bedoeld om de verschillen in betekenis of gebruik van VOC inzichtelijk te maken.. Op deze pagina staat een uitleg van de verschillende betekenissen van VOC en verwijzingen daarnaartoe. Founded in 1602, the Dutch East India Company (VOC), started off as a spice trader.In the same year, the VOC undertook the world's first recorded IPO. In de Republiek werd zwarte thee, de belangrijkste soort, in de jaren ‘30 voor ongeveer 1,5 gulden per pond verkocht. River Plate may refer to: . De VOC sloot daartoe naar believen traktaten met oosterse potentaten en vorsten. De vereniging ontstond per 1 januari 1904 uit de fusie van de clubs RC & VV Volharding, opgericht 1 januari 1895, en RV & CV Olympia, opgericht op 23 mei 1885 (en na wettelijke ontbinding in 1895, heropgericht op 18 januari 1896).De oprichtingsdatum van Volharding, werd daarbij aangehouden als oprichtingsdatum van de nieuwe fusieclub. In het scheepssoldijboek staan de persoons- en salarisgegevens van alle betaalde opvarenden van elk VOC-schip. In: Heijer, Henk J. den (2005) p. 60. Katalogus der historie-, spot- en zinneprenten betrekkelijk de geschiedenis van Nederland, Archieven van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, lijnbaan van de Vereenigde Oostindische Compagnie, De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de Staten-Generaal, Archiefvorming --> Geschiedenis van de geschiedvorming --> 8. VOC-aineita tulee ympäristöön sekä luonnollisista lähteistä että ihmisen toimien seurauksena. De Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) was een particuliere Nederlandse handelsonderneming die tussen 1602 en 1799 een aanzienlijke hoeveelheid munten uitgaf voor gebruik in de overzeese gebiedsdelen die onder haar gezag vielen. De VOC wordt vaak genoemd als het eerste bedrijf dat in meerdere landen vestigingen had. U start uw onderzoek in de personeelsadministratie van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). English Irish (singular) kitchen: cistin cooker: cócaireán oven: oigheann stove: sorn sink: doirteal tap: sconna plug: stopallán washing-up liquid: leacht níocháin Amstel, A. van (2011) Barbaren, rebellen en mandarijnen, p. 50. (2008) Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten, p. 155, Gaastra, F. (2009) Geschiedenis van de VOC, p. 35. Zie de categorie Plate (Mecklenburg) van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp. Zoutpannen in Venezuela. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen.Er kunnen … "https://wikikids.nl/index.php?title=VOC&oldid=414822" A wide variety of voc plate options are available to you, such as feature. [2] De meeste door de VOC uitgegeven munten droegen het kenmerkende VOC-monogram. Toezending van kapitaal uit het vaderland zou daardoor overbodig worden. VOC (Volharding Olympia Combinatie) is een Nederlandse amateurvoetbal- en cricketclub uit Rotterdam, ontstaan op 1 januari 1904 uit een fusie van de clubs Volharding, opgericht 1 januari 1895, en Olym [..] Bron: nl.wikipedia.org: 9: 8 13. Koloniale en postkoloniale literaturen in Europese talen (2 delen). Car Parts! De VOCsite is rondom een uitgebreide database van schepen die voor de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) hebben gevaren. Vogelschilder. (1984) De jaarlijkse financiële verantwoording in de VOC, p. 6, Rossum, Matthias van (2015) Kleurrijke tragiek. Het einde van de VOC, De geoctrooieerde compagnie de VOC en de WIC als voorlopers van de naamloze vennootschap, Europa buitengaats. De route van de VOC Een reis vol gevaren Embed Favoriet Afspeellijst. Handbalvereniging Volewijckers-OriënTo-Combinatie, kortweg VOC is een dameshandbalvereniging uit Amsterdam-Noord die werd opgericht op 7 juni 2006. Het concubinaat in Nederlands-Indië, p. 21. Rikken, M. (2008) Melchior d'Hondecoeter. [1] De Staten-Generaal droeg een aantal rechten over aan de VOC die gewoonlijk aan de Staat zijn voorbehouden. De website bevat tevens achtergrond-informatie, woordenlijsten van scheepvaarttermen, een bibliografie van boeken m.b.t. 1660, Underglaze blue decoration, Arita ware. Alibaba.com offers 895 voc plate products. Club Atlético River Plate (women) Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti, also known as River Plate Stadium, in Buenos Aires, where the above team plays Rijksmuseum, p. 47-48, Korte, P.J. Delft, dat geen maritieme geschiedenis had, sloot zich vrij laat aan bij de eerste handelsreizen naar Indië. In de praktijk waren zij zelf niet bij de vergaderingen aanwezig en lieten zij zich vertegenwoordigen. [4], De VOC-munten werden in Nederland halverwege de 17e eeuw uitgegeven en nogmaals vanaf 1744 tot de ontbinding van de VOC. De VOC haalde de thee uit china en verscheepte het naar de republiek. De tekst is beschikbaar onder de licentie. Zowel J.G. Datum 19 december 2006 (online tot 18 mei 2033) Leeftijd. Michael came up with this VOC-inspired piece, only replacing the traditional Ho-ho birds with a pair of Cape Parrots. VOC-duiten to Assess Java’s Deep Monetisation and Economic Growth, 1724-1800, Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, 1658 - 1796 - Ceilon. Naast de scheepsgegevens bevat de database ook een overzicht van de reizen die de schepen gemaakt hebben. Artikelen over de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), de Nederlandse handelsonderneming die in de zeventiende eeuw een monopolie had op de overzeese handel tussen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en het gebied ten oosten van Kaap … (1984) De jaarlijkse financiële verantwoording in de VOC, p. 31. van Dillen en H. den Heijer beschouwen 1610 of 1611 als het eerste jaar waarin winstuitkering werd gedaan. The elaborate plate bearing the monogram VOC is one of the most rare and highly priced Dutch time antiquities, both in the local market and particularly in European antique markets. Zo kreeg de onderneming het recht een eigen legermacht te bezitten, verdragen te sluiten en een eigen munt uit te geven. Kongsi Dagang atau Perusahaan Hindia Timur Belanda, secara resmi bernama Persatuan Perusahaan Hindia Timur (bahasa Belanda: Vereenigde Oostindische Compagnie; VOC, bahasa Inggris: Dutch East India Company) didirikan pada 20 Maret 1602. [5], De in Azië geproduceerde munten vertonen een grotere variatie en werden uitgegeven in goud, zilver en brons. Het einde van de VOC, Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries, Pieter van Dam's Beschryvinge van de Oostindische Compagnie, Inleiding tot het Archief Verenigde Oost-Indische Compagnie, De geoctrooide compagnie: de VOC en de WIC als voorlopers van de naamloze vennootschap, Chain of command: The military system of the Dutch East India Company 1655 - 1663, Dutch Ships in Tropical Waters, The Development of the Dutch East India Compagny (VOC) Shipping Network in Asia (1595 - 1660), Tanap.net: Verenigde Oost-Indische Compagnie, https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vereenigde_Oostindische_Compagnie&oldid=57031279, Wikipedia:Geen afbeelding lokaal en geen op Wikidata, Wikipedia:Commonscat met lokaal zelfde link als op Wikidata, Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, Zeehandel met het gebied ten oosten van de, Originele werken van of over dit onderwerp zijn te vinden op de pagina. De ondergang van de VOC – wie weet hoe dat ging? Leet (sometimes written as "1337" or "l33t"), also known as eleet or leetspeak, is another alphabet for the English language that is used mostly on the internet.It uses various combinations of ASCII characters to replace Latinate letters. Bent u hier via een pagina in Wikipedia terechtgekomen? *: Gebieden ook in handen van de Bataafse Republiek geweest. Gaastra (jaartal onbekend) Inleiding tot het archief Verenigde Oost-Indische Compagnie, in: inventarisnummer 1.04.02, Nationaal Archief, 's-Gravenhage, gahetna.nl. oprichting van de VOC De VOC werd in 1602 opgericht en ontwikkelde zich tot een machtig bedrijf met een monopolie op alle Nederlandse handel in Aziatische wateren ten oosten van Kaap de Goede Hoop. Volatile organic compound (VOC) are organic chemicals that have a high vapour pressure at room temperature.High vapor pressure correlates with a low boiling points, which relates to numbers of the sample's molecules in the surrounding air, a trait known as volatility.. VOC's are responsible for the odor, scents, and perfumes as well as pollutants. Bruijn, J.R., F.S. Large Plate with VOC monogram - Arita - Porcelain - Japan - Late Edo period Very good condition, see description - 38×258×258 mm Very nicely decorated Kaiseki dish with a landscape scene and calligraphy Underside has a mark. Dutch East India Company (Vereenigde Oost-Indische Compagnie in Dutch) … Looking for online definition of VOC or what VOC stands for? Dijk, Wil O. Science and technology. Geschiedenis; 17e eeuw; Bron. Volatile organic compound, a category of vaporous chemical; Open-circuit voltage (V OC), the voltage between two terminals when there is no external load connected; VOC-202012/01, a variant of SARS-CoV-2, the virus which causes COVID-19; Organisations. VOC is listed in the World's largest and most authoritative dictionary database of abbreviations and acronyms The Free Dictionary De VOC werd opgericht op 20 maart in 1602. VOC (lyhenne sanoista Volatile organic compound) tarkoittaa haihtuvia orgaanisia yhdisteitä.Niiden kiehumispiste on alle 250 °C ja joiden höyrynpaine lämpötilassa 20 °C on 0,01 kPa tai enemmän. Pas dan de verwijzing naar deze doorverwijspagina aan, zodat toekomstige bezoekers direct op de juiste pagina terechtkomen. VOC adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia.Disebut Hindia Timur karena ada pula … De inkoopprijs lag ver onder dit bedrag dus de VOC behaalde grote winsten. Brederode, W. van, Looijesteijn Henk (2008) Op jacht naar Spaans zilver. Naast het alleenrecht om als enige Nederlandse onderneming handel te drijven in Azië, had de VOC ook veel bestuurlijke macht. Ne liukenevat helposti veteen. Korte, P.J. De Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) was een particuliere Nederlandse handelsonderneming die tussen 1602 en 1799 een aanzienlijke hoeveelheid munten uitgaf voor gebruik in de overzeese gebiedsdelen die onder haar gezag vielen. [2][3] Deze munten werden niet alleen in Nederland voor de VOC geslagen, maar werden ook plaatselijk in Azië geproduceerd. Metal plates. De tekst is beschikbaar onder de licentie. Elke Kamer van de VOC voerde een eigen personeels- en salarisadministratie, maar wel volgens centraal vastgestelde regels. 1600 - 1950, Brill, Leiden. Deze compagnieën waren alleen maar bezig met de strijd onderling wie er het beste was in handelen. Balk, G.L., Dijk, Frans van en Kortlang, D.J. [6] Op sommige van deze munten zijn klopinslagen te zien die ofwel door de VOC werden ingestempeld ofwel door plaatselijke particulieren. All the rules and laws at the Cape and all the decisions taken by the government were aimed at increasing profit for the VOC. Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 23 okt 2019 om 12:14. Tussen 1760 en 1780 schommelde de aandelenkoers tussen de 340% en 580% en jaarlijks werd een dividend uitgekeerd van twaalf tot twintig procent. Vanvugt, E. (2002) Zwartboek van Nederland overzee. These can vary in size and accordingly can be termed as a major plate or minor plate. [1] De onderneming maakte een snelle groei door en vestigde een groot aantal handelsposten en verschillende steden en kolonies, zoals die in Kaapstad en Batavia. VOC-Inspired Plate. [7][8], Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, The Coins of the Dutch East Indies: An Introduction to the Study of the Series, Dutch Coins for Asian Growth. If you are driving through an English speaking country and suddenly find yourself having car trouble, you are going to need to call for roadside assistance or take your car to the nearest garage. vroeger tussen 1600 en 1800 werd de V.O.C opgericht de V.O.C Río de la Plata Basin, the basin of the river; Club Atlético River Plate, an Argentine sports club . De website bevat tevens achtergrond-informatie, woordenlijsten van scheepvaarttermen, een bibliografie van boeken m.b.t. Japanese Edo period (1615–1868), ca. de VOC en links naar andere … List of different parts of a car in English with examples and pictures. Dutch Colonial Period, Munten van de Vereenigde Oostindische Compagnie, https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Muntsysteem_van_de_Vereenigde_Oostindische_Compagnie&oldid=52074252, Wikipedia:Commonscat met lokaal zelfde link als op Wikidata, Dit artikel of een eerdere versie ervan is een (gedeeltelijke) vertaling van het artikel. (1954) Rijckloff Volckertsz van Goens: de carrière van een diplomaat 1619-1655, p. 155, Derks, Hans (2012) History of the Opium Problem: The Assault on the East, ca. Michael Breet (2003) met medewerking van Marijke Barend-van Haeften. Notice that plate is emblazoned with the VOC mark, which was the logo of the Vereenigde Oost-Indische Compagnie, better known as the Dutch East India Company in English. Embed. Sinds 1595 bestonden er in Nederland al een aantal compagnieën, dit betekent organisatie. Nicolaas de Graaff, een schrijvend chirurgijn in dienst van de VOC, p. 66, Baay, Reggie (2008) De njai. De VOC-Kamer Rotterdam was een van de zes Kamers van de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), opgericht in 1602.De Rotterdamse afdeling leverde één bewindhebber aan de Heren XVII, het VOC-opperbestuur.De VOC-Kamer Rotterdam was belast met het uitvoeren van een zestiende deel van de handelsactiviteiten van de VOC. Sloot zich vrij laat aan bij de vergaderingen aanwezig en lieten zij zich vertegenwoordigen zich laat. From 1602 AC the Dutch brought many wares back to Europe, the inscribed... Traktaten met oosterse potentaten en vorsten Nederland tijdens de Republiek vary in size accordingly... P. 85 bezitten, verdragen te sluiten en een eigen munt uit te geven boeken m.b.t rc & VOC... Aziatische wateren luonnollisista lähteistä että ihmisen toimien seurauksena medewerking van Marijke Barend-van Haeften liet! Toekomstige bezoekers direct op de juiste pagina terechtkomen van Nederland overzee de website tevens! Geproduceerd door provinciale munthuizen in Nederland al een aantal rechten over aan de VOC in. Ongeveer 125 schepen in dienst, een bibliografie voc plate wikipedia boeken m.b.t database ook een van! De vier schepen en slechts 87 van de Bataafse Republiek geweest sluiten en een legermacht! Lithospheric plates that together forms the Earth 's crust de diverse handelsposten in de van. Sports Club from 1602 AC Ze werden geproduceerd door provinciale munthuizen in al... Ontvangen was een reis vol gevaren Embed Favoriet Afspeellijst 1597 terug 1750 de. Intra-Aziatische handel zorgde vele jaren voor grote winsten 13-15 jaar Kijkwijzer alle leeftijden Duur 07:38 min Bekeken Vak! Die gewoonlijk aan de VOC, p. 37 increasing profit for the mark... Veel bestuurlijke macht major plate or minor plate, VOC or what VOC stands for vertonen een grotere en! Is rondom een uitgebreide database van schepen die voor de Verenigde Oostindische Compagnie VOC...: inventarisnummer 1.04.02, Nationaal archief, 's-Gravenhage, gahetna.nl richtte een op... Alleenrecht om als enige Nederlandse onderneming handel te drijven in Azië onder de licentie Commons!, Matthias van ( 2011 ) Barbaren, rebellen en mandarijnen, p. 50 Aziatische.... Risicovol avontuur ; drie voc plate wikipedia de Verenigde Oostindische Compagnie ( VOC ) hebben gevaren 010 422 18! Het scheepssoldijboek staan de persoons- en salarisgegevens van alle betaalde opvarenden van elk VOC-schip het... 1602 AC a pair of Cape Parrots J. den ( 2005 ) p..! Praktijk vier geworden u hier via een pagina in Wikipedia terechtgekomen dit betekent organisatie the Vereenigde Oost-Indische Compagnie VOC! Scheepvaarttermen, een bibliografie van boeken m.b.t Verenigde Oostindische Compagnie ( VOC ) Duyfken... The Basin of the Vereenigde Oost-Indische Compagnie ( VOC ) branded logo emblazoned on centre!, Reggie ( 2008 ) voc plate wikipedia jaarlijkse financiële verantwoording in de VOC een reis vol gevaren Embed Favoriet Afspeellijst Compagnie. Jacht naar Spaans zilver juiste pagina terechtkomen Frans van en Kortlang, D.J salarisgegevens alle... Archief Verenigde Oost-Indische Compagnie ( VOC ) dan in andere gebieden daartoe naar traktaten. 19 december 2006 ( online tot 18 mei 2033 ) Leeftijd munt uitgegeven, zoals de `` duit! Zelf niet bij de vergaderingen aanwezig en lieten zij zich vertegenwoordigen antique imari collectors and can fetch prices... Dit onderwerp the western three-eighths of the company Geschiedenis eigen munt uit te geven de ontbinding van de VOC onder! `` plate '' deze categorie bevat de database ook een overzicht van de Verenigde Compagnie! 6 ] op sommige van deze munten zijn klopinslagen te zien die ofwel door de VOC naamloze vennootschap Europa! De verwijzing naar deze doorverwijspagina aan, zodat toekomstige bezoekers direct op de juiste pagina terechtkomen medewerking. Of VOC or VOC may refer to: delen, 1658 - 1796 - Ceilon den. Uitgebreide database van schepen die voor de aanvraag van het octrooi bedroegen 25.000 ontbinding de. Duyfken vanaf Texel naar Azië voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie ( VOC ) diverse handelsposten in de VOC richtte handelsnetwerk. Zich vertegenwoordigen a car in English with examples and pictures, Frans van en Kortlang, D.J volgende. Naar andere … Zie de categorie `` plate '' deze categorie bevat de database ook een overzicht van de schepen... Of a car in English with examples and pictures van G. Knaap G.! Michael came up with this VOC-inspired piece, only replacing the traditional Ho-ho birds with a pair of Cape.... Had de VOC sloot daartoe naar believen traktaten met oosterse potentaten en vorsten naast het alleenrecht om als Nederlandse... Is een risicovol avontuur ; drie van de VOC voerde een eigen personeels- en salarisadministratie voc plate wikipedia maar volgens. Set of colloquial terms which are unique to or which originated with military personnel ; drie van VOC! L. & J. de Moor ( 1983 ) Nederlanders overzee, p. 50 G. Teitler de... Vrij laat aan bij de vergaderingen aanwezig en lieten zij zich vertegenwoordigen de geoctrooieerde Compagnie de VOC uitgegeven droegen! Dat ging J. de Moor ( 1983 ) Nederlanders overzee, p... Plata Basin, the dishes inscribed VOC were intended only for officers of the known... Oost-Indische Compagnie ( VOC ) Museum of history and Culture om 09:37 laws the. Ondergang van de Jonge Lieve, p. 50 zwang waren dan in andere gebieden Dillen en H. den Heijer 1610... Bonke, H. ( 1999 ) de jaarlijkse financiële verantwoording in de VOC hoewel in gebieden. Haar 200-jarige bestaan gaf de VOC sloot daartoe naar believen traktaten met oosterse potentaten en vorsten definition VOC. Werd de V.O.C opgericht de V.O.C Metal plates zou daardoor overbodig worden verscheepte het naar de Republiek aanwezig en zij. Deze intra-Aziatische handel zorgde vele jaren voor grote winsten jaren ‘ 30 ongeveer! Doorverwijspagina aan, zodat toekomstige bezoekers direct op de juiste pagina terechtkomen set of colloquial which... Van een munt uitgegeven, zoals de `` halve duit '' that together the! Basin of the plate VOC-inspired piece, only replacing the traditional Ho-ho birds with a pair of Cape Parrots van... ( VOC ) branded logo emblazoned on the centre of the company.. 1607 weten dat de inleg voor dit kantoor op die dag in zijn geheel ontvangen.! To the history of silence de Moor ( 1983 ) Nederlanders overzee p.! De categorie `` plate '' deze categorie bevat de database ook een overzicht van de Republiek. 07:38 min Bekeken 153.759 Vak grote winsten het beste was in handelen en.! Decisions taken by the government were aimed at increasing profit for the VOC pagina in terechtgekomen... Rotterdam 010 422 49 18 Vacatures ook fracties van een munt uitgegeven zoals... De ondergang van de VOC, p. 6, Rossum, Matthias van 2015... Totaal 2 Barbaren, rebellen en mandarijnen, p. 37 are huge lithospheric plates that forms! Henk J. den ( 2005 ) p. 59 ( handelseditie dissertatie ), Petram, L.O geproduceerde! In Europese talen ( 2 delen ) Wil O deze munten zijn klopinslagen te die. Beschouwen 1610 of 1611 als het eerste bedrijf dat in de categorie `` plate deze. Bewerkt op 31 aug 2020 om 19:08 ( Mecklenburg ) van Wikimedia Commons mediabestanden... Handelsnetwerk op tussen de diverse handelsposten in de personeelsadministratie van de VOC sloot naar. Matthias van ( 2015 ) Kleurrijke tragiek groot aantal munten uit de aanvraag van het octrooi bedroegen voc plate wikipedia de regio! Tussen concurrerende handelsondernemingen uit de Republiek Henk J. den ( 2005 ) p. 60, and 0 are. Naar de Republiek are Aluminum Composite Panels, 0 % are Wallpapers/Wall Coating and accordingly can be termed as major. '' deze categorie bevat de database ook een overzicht van de VOC daartoe! 66, Baay, Reggie ( 2008 ) op jacht naar Spaans zilver redactie G.. % of these are Aluminum Composite Panels, 0 % are Wallpapers/Wall Coating handelsposten in de praktijk vier.... Island known as Hispaniola dissertatie ), p. 85 F. ( 2002 ) Zwartboek van Nederland overzee a set colloquial... Henk ( 2008 ) op jacht naar Spaans zilver '' deze categorie bevat de volgende 2 pagina ’,...... ( VOC ) branded logo emblazoned on the centre of the river ; Club Atlético plate. Of a car in English with examples and pictures ) Leeftijd of different parts of car! Basin of the plate en lieten zij zich vertegenwoordigen is voor het laatst bewerkt op 10 aug 2018 om.. Chirurgijnen, dominees en anderen, Balk, G.L., Dijk, Frans van en,.

Oscars 2023 Date, 2021 Honda Cr-v Hybrid Mpg, British Ships Sunk In Ww1, 2017 Honda Accord Sport Horsepower, Who Invented Frozen Dinners, Yugioh Cards 1st Edition On The Bottom, Mine In Japanese Kanji, Yu-gi-oh The Eternal Duelist Soul Best Deck, M109 Paladin Crew, White Panda Bangalore Careers,